Serwis informacyjny

DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

DAWKOMAT - przedłużenie promocji

Data: 31/03/2020 | Autor: Merido |

W dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, kluczowe z punktu widzenia realizacji e-recepty jest jej prawidłowe wystawienie. Jednym z elementów wpływających na jej realizację w aptece jest dawkowanie. Prawidłowo wystawione i zapisane pozwoli bez problemów zrealizować e-receptę bez narażania pacjenta na dodatkowy stres związany z jej częściową realizację lub ponownym (obecnie utrudnionym) kontaktem z lekarzem.
W świetle najnowszych informacji z Ministerstwa Zdrowia i CSIOZ dot. reglamentacji produktów istnieje prawdopodobieństwo, że kompletny zapis dawkowania produktów będzie niezwykle ważny w kontekście ich wydania pacjentowi.
W KS-SOMED przedłużony zostaje pilotaż narzędzia DAWKOMAT, wspomagającego lekarzy w zapisie dawkowania produktu. Prosta i intuicyjna funkcjonalność, skraca czas zapisu dawkowania. Za pomocą 3 cyfr podzielonych "x" (2x1x30) w sposób pełny i wyczerpujący opisuje dawkowanie i przenosi je na e-receptę.
Jeśli ktoś jeszcze nie używa - zachęcamy już dziś do uruchamiania Dawkomatu w placówkach pracujących na systemie KS-SOMED!
Jednocześnie pragniemy poinformować, że pilotaż Dawkomatu zostaje przedłużony do 30.04.2020 r.
Osoby zainteresowane pilotażem uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisem oprogramowania medycznego.


Ważny komunikat dotyczący systemu eWUŚ

Data: 25/03/2020 | Autor: Merido |
W związku z wprowadzonym na terenie kraju w dniu 2020.03.20 stanem epidemii oraz w związku z wcześniejszymi komunikatami Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-o-kwarantannie-bedzie-dostepna-w-ewus,7666.html) informujemy, że w przypadku weryfikacji statusu pacjenta w systemie eWUŚ poprzez aplikacje KAMSOFT w ramach komunikatu odpowiedzi z systemu eWUŚ otrzymają Państwo także informacje nt. objęcia pacjenta obowiązkową kwarantanną. Informacja taka umieszczana jest w nazwisku pacjenta, a zatem prezentowana będzie w postaci komunikatu o niezgodności danych osobowych pacjenta pomiędzy oprogramowaniem a systemem eWUŚ. Nazwisko pacjenta poprzedzone zostanie ciągiem znaków [KW-DDMM] gdzie KW – oznaczenie kwarantanny, DD – dzień zakończenia kwarantanny, MM – miesiąc zakończenia kwarantanny (np. ciąg znaków KW-3003 KOWALSKI oznacza, że pacjent przebywa na kwarantannie do dnia 30.03).
Prosimy o zwracanie w nadchodzących dniach szczególnej uwagi na komunikaty zwrotne z systemu eWUŚ.

Wszystkim Państwu życzymy zdrowia!


Bezpłatny moduł Telekonsultacji

Data: 13/03/2020 | Autor: Merido |
TELEWIZYTA – moduł wizyty zdalnej – 3 miesięczna wersja bezpłatna.
Ogłoszona przez WHO pandemia koronawirusa oraz wzrastające ryzyko zakażenia sprawiają, że słowo telemedycyna nabiera nowego znaczenia. By zapewnić bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów rekomendowane jest ograniczenie wzajemnych kontaktów do minimum i korzystanie ze zdalnych form komunikacji z pacjentem.
Odpowiadając na aktualne zagrożenie i zapotrzebowanie rynku firma Kamsoft postanowiła udostępnić lekarzom powyższe rozwiązanie bezpłatnie na okres 3 miesięcy.
Za pośrednictwem rozmowy wideo można bezpiecznie udzielać świadczeń zdrowotnych, bez konieczności osobistej wizyty pacjenta w przychodni. W trakcie połączenia on-line można odbierać załączniki od pacjenta, m.in. konsultować wyniki badań. Można też wystawiać zwolnienia lekarskie i e-recepty.
W ramach platformy OSOZ (Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia) placówki medyczne od dłuższego czasu mogą korzystać z rozwiązań telemedycyny, takich jak m.in.: Rejestracja on-line, Zamawiania recept on-line, a ostatnio także z udostępnionej Telewizyty.
Zachęcamy do korzystania z takiej formy konsultacji z pacjentami. W sprawach uruchomienia usługi prosimy o kontakt z naszym serwisem: Dariusz Ziobro MERIDO +48728959530 lub telefon stacjonarny MERIDO 17 8640280.