LISTA PODPOWIERNIKÓW

RODO - ochrona danych osobowych

SERWIS INFORMACYJNY

To miejsce służy publikacji informacji nt. podpowierników MERIDO. Przed planowanym zawarciem umowy z podpowiernikiem, informacje o nim zostaną udostępnione tutaj.

KONTAKT

Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym zgłoszenia dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą należy kierować pod adresem: daneosobowe@merido.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Powrót do strony głównej

MERIDO