REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO - informacje

Z każdym podmiotem, z którym MERIDO posiada umowę o współpracy została podpisana oddzielna umowa Powierzenia Danych, w któej zostały zawarte wszelkie informacje na temat rodzaju i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Link do regulaminu przetwarzania danych osobowych
(7kB) Otwórz plik

KONTAKT

Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym zgłoszenia dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą należy kierować pod adresem: daneosobowe@merido.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Powrót do strony głównej

MERIDO