RODO - regulacje o ochronie danych osobowych

INFORMACJE

SERWIS INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY PRZETWARZANYCH PRZEZ MERIDO DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych jest dla MERIDO ważnym priorytetem. Nowe wyzwania w tym zakresie stawia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez RODO, a także potrzebom Klientów oraz podmiotów współpracujących z MERIDO udostępnamy serwis informacyjny, w ramach którego MERIDO publikuje istotne dla procesów przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych art. 13 i 14 RODO.

KONTAKT

Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym zgłoszenia dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą należy kierować pod adresem: daneosobowe@merido.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Powrót do strony głównej

MERIDO